Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte i klubbhuset den 27 februari kl 18.30! Dagordningen har skickats ut via mail. Övriga handlingar skickas via mail senast en vecka före årsmötet. Det kommer att bjudas på mat och dryck.

Väl mött!
Styrelsen