Medlemskap

Om du vill bli paddlande medlem i klubben gäller som krav att du är simkunnig samt att du kan paddla kajak och behärskar grundläggande räddningstekniker, inklusive kamraträddning. Därför ser vi helst att du har gått en grundkurs i havskajakpaddling hos oss eller någon annan, eller att du har motsvarande kunskaper. Medlemskap och träningskort löses för kalenderår med reducerad avgift för träningskortet efter den 1 augusti.

Klubbens stadgar och ordningsregler gäller för alla medlemmar i föreningen.

Medlemsavgift och träningskort

För att bli medlem behöver du betala medlemsavgift och ett obligatoriskt träningskort. Detta ger tillträde till att delta i träningar och turer med klubbens kajaker. Detta betyder att du fritt kan använda klubbens kajaker, flytvästar, paddlar och kapell vid alla klubbens motionspaddlingar och långfärder. Du behöver alltså inte ha någon egen utrustning för att delta i dessa arrangemang.

Vill du ha en egen kajak i båthuset kan du ställa dig i kö för kajakplats. Om du hjälper till i klubbens verksamhet genom att öppna för motionspaddling eller att hjälpa till vid klubbens kursverksamhet. Det är kö till platserna och endast medlemmar i föreningen kan ställa sig i kö.

Om du deltagit regelbundet i motionspaddlingarna under en säsong och visat att god kunskap i paddelteknik och ta hand om klubbens material kan du ansöka om utökat träningskort för en avgift. Du ansöker genom att skicka ansökan till styrelsen. Efter att det godkänts och avgiften erlagts får du även motionspaddla vid andra tider än klubbens ordinarie träningstider. Dessa paddlingar ska utgå från och avslutas på klubben under en och samma dag. Klubbens kajaker, flytvästar, paddlar och kapell får användas.

För aktuella priser på medlemsskap, träningskort och kajakplats, se handboken.

Medlemsansökan 

Är du intresserad av att bli medlem i Kanotföreningen Öresund så skicka ett e-mail med namn, personnummer, adress och telefonnummer till: medlemsansokan@kforesund.se.

Skicka också med en kortare beskrivning av dina paddlingserfarenheter t ex hur länge du paddlat, om du gått någon kurs osv.