Medlemskap

Om du vill bli paddlande medlem i klubben gäller som krav att du är simkunnig samt att du kan paddla kajak och behärskar grundläggande räddningstekniker, inklusive kamraträddning. Därför ser vi helst att du har gått en grundkurs i havskajakpaddling hos oss eller någon annan, eller att du har motsvarande kunskaper. Medlemskap och träningskort löses för kalenderår med reducerad avgift för träningskortet efter den 1 augusti.

Klubbens stadgar och ordningsregler gäller för alla medlemmar i föreningen.

Medlemsavgift och träningskort

Medlemsavgiften och avgiften för träningskortet är 105 kronor resp. 790 kronor för enskild person. För att delta i träningar och turer med klubbens kajaker tillkommer ingen extra avgift utöver dessa. Detta betyder att du, vid av föreningen anordnade motionsturer, långfärder och kurser, fritt kan använda klubbens kajaker, flytvästar, paddlar och kapell. Du behöver alltså inte ha någon egen utrustning för att delta i dessa arrangemang.

Vill du ha en egen kajak i båthuset kostar en kajakplats 915 kronor i hyra det första året. Vill du behålla samma låga avgift följande år vill vi att du öppnar upp vårt klubbhus för motionspaddlingar minst 2 gånger/år. Det är kö till platserna och endast medlemmar i föreningen kan ställa sig i kö.

Om man deltagit regelbundet i motionspaddlingarna under en säsong och uppvisat att man har god kunskap i paddelteknik och klubbens material kan man ansöka till styrelsen om att få utökat träningskort. Detta kostar 630 kr per år utöver det vanliga träningskortet. Då detta godkänts och avgiften erlagts får man även motionspaddla vid andra tider än klubbens ordinarie träningstider. Dessa paddlingar ska utgå från och avslutas på klubben under en och samma dag. Klubbens kajaker, flytvästar, paddlar och kapell får användas.

Medlemsansökan 

Är du intresserad av att bli medlem i Kanotföreningen Öresund så skicka ett e-mail med namn, personnummer, adress och telefonnummer till: medlemsansokan@kforesund.se.

Skicka också med en kortare beskrivning av dina paddlingserfarenheter t ex hur länge du paddlat, om du gått någon kurs osv.